Webbplatsens överlägg

App vs hemsida

Den eviga frågan i denna digitala tidsålder är om man ska satsa på en app eller en hemsida. Det finns många saker som talar för appars fördelar, nedan ska vi försöka gå igenom lite så att det blir lättare att ta ställning.

Största och viktigaste saken att ta hänsyn till är att antalet mobila användare idag är större än antalet stationära användare. Därför har företagen insett behovet av att effektivt använda mobilkanaler för att locka kunder. De har startat nya aktiviteter via mobila webbplatser och mobilappar. Medan företag med stora plånböcker har råd att hålla sig med både mobila webbplatser och appar, kanske andra företag måste välja en av dem. Valet mellan mobilappar och webbplatser beror på kostnad, användbarhet, nödvändiga funktioner och den publik de tjänar.

Som sagt så visar studier att många användare föredrar mobilappar hellre  än mobila webbplatser. Men det finns även flera andra skäl som gör mobilappar bättre än mobil webbplatser. Appar erbjuder till exempel bättre anpassning där man kan skräddarsy skräddarsydd kommunikation till användare baserat på deras intressen, plats, användningsbeteende och mer.

Lyckad upplevelse

Anpassning är avgörande för att göra en mobil användarupplevelse lyckad. Med mobilappar är det enkelt att servera användare med en personlig upplevelse. Ta en sån sak som spel, sedan apparnas intåg så har spelupplevelsen för till exempel schack, korsord och tjugoett förbättrats åtskilligt. Utöver detta har det även blivit enklare att spela och mer tillgängligt.

Mobilappar kan dessutom låta användare ställa in sina inställningar i början, baserat på vilka användare som ska serveras med anpassat innehåll. Appar kan också spåra och observera användarengagemang och använda det för att erbjuda anpassade rekommendationer och uppdateringar till användarna. Dessutom kan de även identifiera användarnas plats i realtid för att ge geografiskt specifikt innehåll.

Appar ger även en utökad chans till marknadsföring direkt till konsument
Appar ger även en utökad chans till marknadsföring direkt till konsument

Appar ger även en utökad chans till marknadsföring direkt till konsument. Under de senaste decennierna har e-postmeddelanden varit det mest använda kommunikationsverktyget för företag. Men vissa har i stor utsträckning missbrukat det för att nå ut till sina användare. Som ett resultat har e-post förlorat forna tiders effektivitet och klickfrekvenser har konstant sjunkit.

I en app finns  två typer av meddelanden, det man kallar pushnotiser och app-meddelanden. Båda är intressanta alternativ för att kommunicera med appanvändare på ett mindre påträngande sätt. Just möjligheten att skicka omedelbara aviseringar  till användare, som inte är påträngande, är så önskad att det är en av de viktigaste orsakerna till att många företag vill ha en mobilapp i första hand.

Push-notiser

Meddelanden i appen är de aviseringar som man bara kan få om man en app öppen. Push-aviseringar är å andra sidan de aviseringar som användare kan få oavsett vilken aktivitet de gör på sin mobila enhet. Det har förekommit fall där meddelandets push-medium har levererat klickfrekvenser på upp emot 40 procent. Mobilappar har fördelen med att man kan använda funktioner på en mobil enhet som kamera, kontaktlista, GPS, telefonsamtal, kompass med mera. Sådana enhetsfunktioner, när de används i en app, kan göra användarupplevelsen interaktiv och rolig.

Dessutom kan dessa funktioner också minska ansträngningarna som användarna skulle behöva göra annat. Till exempel kan användare som fyller i ett formulär i en bankapp kanske behöva skicka in sitt foto för att slutföra processen. Appen kan låta användare ta hjälp av kameran på sin mobila enhet för att fånga och skicka ett fotografi.

Förmågan att arbeta offline är förmodligen den mest grundläggande skillnaden mellan en mobilwebbplats och en app. Även om appar kanske kräver internetuppkoppling för att utföra de flesta av sina uppgifter, kan de fortfarande erbjuda grundläggande innehåll och funktionalitet för användare i offline-läge.

Offline

Låt oss ta exemplet med bankapp igen. Appen kan erbjuda funktioner som skatteberäkning, utbetalning av avbetalning och fastställande av lånegräns. Dessa funktioner kan fungera även utan hjälp av en internetanslutning. Det ska tilläggas att även om mobila webbplatser kan använda cache för att ladda webbsidor utan internetuppkoppling, kan de bara erbjuda begränsade funktioner.

Även med alla tekniska framsteg inom webbdesign måste mobila webbplatser lita mycket på webbläsare för att utföra även de mest elementära funktionerna. Mobila webbplatser beror på webbläsarfunktioner som “tillbaka-knapp” och liknande, mobilappar har inga av dessa begränsningar.

En mobilapp kan designas med många detaljerade funktioner, baserat på avancerade gester som knacka, dra, nypa, hålla ner och annat. Appar kan använda dessa gester för att erbjuda innovativ funktionalitet som kan hjälpa användare att utföra en uppgift bättre. En app kan till exempel låta användare gå till nästa eller föregående steg med svepgesten.

Eftersom en mobilapp skiljer sig från ett företags webbplats har den dessutom friheten att erbjuda en ny varumärkesupplevelse för användare. Det betyder att företaget kan experimentera med nya varumärkesstilar för appen, vilket kan skilja sig från den vanliga varumärkesstilen på företagets webbplats (eller företaget helt och hållet). Bara en sån sak skapar ett oerhört mervärde och en stor fördel för appar.