Webbplatsens överlägg

Att lära sig nya saker via appar

Att lära sig nya saker, är en möjlighet som fascinerats människan i urminnes tider. Vi har under vår historia ständigt försökt hitta nya vägar att lära oss saker. Till detta har människor uppfunnit nya saker för att kunna stimulera till inlärning. Samt försökt lära sig hur de redan uppfunna sakerna kan modifieras för att förbättra inlärningen. Inom pedagogisk forskning talas det om olika teorier för lärande. En populär teori för lärande med digital utrustning, så kallad IKT, är den sociokulturella teorin. Denna bygger på att lärande sker hela tiden i en social process i kulturen. Här är grundtanken att det som är vanligt i en kultur bestämmer hur vi lär oss och beter oss. Samt att lärandet är i behov av just uppfinningar för att informationen som via en brygga ska kunna föras emellan en informationskälla och den som ska lära.I klassiska sammanhang kan detta jämföras med en lärare som informerar eleven. Däremot vill denna sociokulturella teori betona att lärandet inte är statiskt utan en process där tolkning av informationen behöver göras. Teorin vill också betona den lärandes aktiva roll för att kunskap ska nås. För att tolkningen ska kunna komma så nära det informationskällan försöker leverera så kan flera olika sätt att nå informationen behövas. Inom denna teori är också vikten av att förstå de sociala systemen som ligger bakom informationen.

IKT (ICT)

Appar som verktyg för lärande Appar, eller applikationer till mobiltelefoner kan sägas vara en sådan uppfinning eller verktyg för lärande som med den digitala eran, blivit populär. Dessa appar är alltså digitala program som gjorts för mobiltelefoner. Det kan röra sig om spel, men också mer renodlade appar för lärande. Det kan röra sig om att lära sig räkna eller varför inte att lära sig om världsrymden. Med dessa appar kan informationen nås via en informationskälla, det vill säga de som producerat apparna, och troligen i samråd med en sakkunnig. Genom applikationerna kan informationen ständigt vara tillgänglig och ge en ny dimension till sätt att lära sig.Genom att flera appar om liknande ämnen och kunskap finns så tillkommer också flertalet sätt att förstå och tolka informationen, på det sätt som den sociokulturella teorin anser vara viktig. Tillgängligheten med apparna kan också leda till att det finns utrymme att visa vänner det som visas på mobilskärmen. Detta kan skapa en social inlärningsprocess där informationen diskuteras och förstås mellan vänner och bekanta. En annan viktig aspekt med lärande via appar är att de leder många gånger till en interaktiv fas. Det vill säga att personer klickar sig fram och på ett sätt kommunicerar med appen. Denna typ av informationshantering kan troligen vara till hjälp för personer som på olika sätt har svårigheter att lära sig på klassiska sätt, så som via böcker eller via lärare. Med apparna kan den lärande själv välja när den känner att den vill och kan ta till sig informationen. Det interaktiva i applikationerna kan också troligen leda till kortare information via text. Detta borde till exempel kunna underlätta för personer med dyslexi eller koncentrationssvårigheter.