Webbplatsens överlägg

Ipads för lärande

Det har blivit allt mer populärt att använda ipads inom skolvärlden. Det har visat sig vara en bra idé att lära barn i tidig ålder hur man hanterar teknik, men det gäller inte vilken teknik som helst utan det bör finnas en tanke bakom.
En ipad kan vara ett verkligt kraftfullt verktyg att lära med.

Det finns speciella lärappar som är utvecklade för att användas i förskola och skola. De är gjorda för att utveckla barnens tidiga inlärningsförmåga. Det handlar mycket om att hitta rätt nivå på apparna eller sidorna för de elever man jobbar med. Och de bör även ges möjlighet att förstå att det är en del av lärandet att använda ipad och ingen speltid. Men även lärande kan vara kul, får man in den känslan hos eleverna så är det mycket värt. Det här sättet att jobba på i skolvärlden har även visat att man börjat nå elever som tidigare var svåra att nå.

Möjligheter att jobba hemifrån

Det finns bland annat en app som heter Showbie, där kan läraren även ge uppdragen personlig touch med olika emojis. Det erbjuds även video- och röstinspelning för att underlätta lärandet. Det kan även göra att eleverna vågar jobba närmare sin lärare genom att skicka videoinspelningar på det de kanske inte vågar fråga direkt. Eller använda interaktionen när lärare och elev inte befinner sig på samma fysiska plats. En annan fördel med att jobba digitalt är att eleverna inte kan tappa bort sina papper eller sina jobb, det finns alltid tillgängligt. Däremot handlar det inte om att överge skrivandet, det görs ändå alltid i klassrummet. En ipad kan aldrig ersätta en lärare, det är en vanlig missuppfattning. Läraren måste vara den som lär ut uppgifterna till barnet och allting fungera på samma sätt förutom att man har en ipad som lär-hjälp som vilket hjälpmedel som helst. Som samhället ser ut idag så är det viktigt för barnen att lära sig att använda teknik effektivt i tidig ålder. Inte bara för att lyckas i skolan utan också för att lyckas i livet i övrigt. I princip allt är idag uppbyggt kring IT och teknik. Förstår man det redan från början så kommer allting att bli mycket lättare.

Några tips hur man som lärare kan använda ipads

Några tips hur man som lärare kan använda ipads
Några tips hur man som lärare kan använda ipads

En förskollärare berättar om ett av sättet hon använder ipad i undervisningen:
“Vi har något vi kallar galen vetenskapstisdag. Då börjar jag med att introducera något på ipad som är knutet till vetenskap. Vanligtvis är det en video eller liknande för att presentera ämnet. Sen delar jag in i grupper där man gör olika saker, någon grupp kanske spelar ett digitalt spel på ämnet medan en annan grupp jobbar med det rent fysiskt genom att bygga något eller göra experiment.”

Några tips hur man som lärare kan använda ipads

Varje år firar vi våren på vårdagen. Då välkomnar vi våren genom att först kolla in filmer och läsa sagor om våren. Jag försöker få oss att hitta vårkänslan genom ipaden. Sen diskuterar vi vad vi kan göra i klassrummet för att välkomna våren.”